Trädgårdsanläggning

Trädgårdsanläggning

När man anlägger en trädgård ska man sträva efter att göra de olika arbetsmomenten i rätt ordning. I annat fall riskerar man att i onödan fördyra anläggningen och man får sämre resultat.

1. Allra först utförs vad som kallas rivning, vilket innebär att sådant som är befintligt och som man inte vill behålla avlägsnas. Det kan vara olika konstruktioner, stensättningar, träd, buskar och annan vegetation.

2. Eventuella fyllnadsmassor körs in, så att de finns på plats innan anläggningar utförs som kan förhindra transport. Läs här om jord och jordförbättring.

3. Hårdgjorda ytor görs. Läs här om hur du stensätter. Man bygger även nu eventuella stödmurar och liknande.

4. Snickeriarbeten utförs. Det kan vara staket, spaljéer, pergolor, mm.

5. Träd och buskar planteras, Läs här om hur träd och buskar planteras.

6. Perenner planteras.

7. Gräsmattor anläggs. Läs här om hur du anlägger gräsmatta.

8. Färdigt!

trädgårdsväxt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson www.per-form.se"

Kontakta Trädgårdsmästar’n

Växt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson"
Share on Facebook
TRÄDGÅRDSMÄSTAR’N Trädgård från idé till verklighet