Upptäck och bevara allmogeträdgården

Innehål:

Kort historik

Nyttoträdgården - körsbär och plommon

Spåren i den gamla trädgården

Nyttoträdgården - bärbuskar

Planlösning

Nyttoträdgården - kryddväxterna

Inhägnader och grindar

Stenberget

Gångar och gårdsplaner

Gräset

Rabatter och planteringar

Att renovera en trädgård

Växtsortimentet - Växtförteckning


Träd, trädvård och beskärning


Buskar


Nyttoträdgård - äpplen & päron


Nyttoträdgården - bärbuskarna

Mest omtyckta av bärbuskarna var förmodligen krusbären, Ribes grossularia, eller stikelbären som de kallades. Ordet har sitt ursprung i ordet stiknebär som användes under 1700-talet. Krusbären var inte bara mest omtyckt av bönder och torpare utan fördrogs också av de högre ståndens trädgårdsmästare. De bar rikligt med bär och kunde användas på många olika sätt, till sylt, saft och maträtter och vid framställning av fruktvin. Det var en anspråkslös buske, som bar rikligt även under bistrare förhållanden. Busken var dessutom inte känslig för köld.

Av de sorter som är tillgängliga i dagens plantskolesortiment kan nämnas Winhams Industry. Det är en sort som importerades från England. Det är ett stort mörkrött bär, som främst lämpar sig till sylt och saft. Det fanns en mängd andra sorter men problemet är att få tag på dem idag. Dessutom var deras motståndskraft mot mjöldag dålig, något som är krusbärens gissel. Nyare sorter har bättre resistens mot mjöldag.

Vinbärsbusken var inte lika flitigt använd som krusbärsbusken. Kanske kan det vara så att bonden föredrog de sötare krusbären därför att de krävde mindre socker än de sura vinbären vid syltning och saftning. Det finns tre sorters vinbär - Ribes rubrum, röda vinbär, Ribes album, vita vinbär och Ribes nigrum, svarta vinbär. Alla sorter användes, men även här gäller att det kan vara en fördel att använda de nyare sjukdomsresistenta sorterna. En av de gamla sorterna som fortfarande finns kvar i plantskolesortimentet är Röda Holländska, som är en 200 - 300 år gammal sort. En annan gammal sort, som dessutom har god motståndskraft mot mjöldagg, är det svarta Brödtorp.

trädgårdsväxt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson www.per-form.se" Växt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson"
Share on Facebook
TRÄDGÅRDSMÄSTAR’N Trädgård från idé till verklighet