Trädgårdsmästar'n - trädgård från idé till verklighet

Din trädgård

Trädgårdsdesign

Mer om trädgårdsdesign

Under den process som kallas trädgårdsdesign samordnas idéer, behov och funktioner, med hänsyn tagen till lokala förutsättningar, till en estetisk helhet...

Beskäringsnyckel för trädgårdsväxter

När och hur ska man beskära? Här är en liten ladhund som behandlar de vanligaste träden och buskarna i trädgården.

Bäskäringsnyckel

Trädgårdsanläggning

När man anlägger en trädgård ska man sträva efter att göra de olika arbetsmomenten i rätt ordning. I annat fall riskerar man att i onödan fördyra anläggningen och man får sämre resultat.

trädgårdsanläggare som sätter betongplattor Läs mer om trädgårdsanläggning

Trädgårdar

Besök trädgårdar

Allmogeträdgården

“Upptäck och bevara allmogeträdgården” är titeln på en bok som trädgårdsarkitekt Per Christenson skrev 1996 och som publicerades av ICA bokförlag. Den går inte längre att få tag på i bokhandeln. Du som är intresserad och kanske håller på med att försöka återställa en gammal trädgård kan efter hand läsa boken på dessa sidor. Boken behandlar främst trädgårdstraditionen hos allmogen i Skåne.

Läs boken Utsidan på boken Upptäck och bevara allmogeträdgården
trädgårdsväxt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson www.per-form.se"

Kontakta Trädgårdsmästar’n

Växt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson"
Share on Facebook
TRÄDGÅRDSMÄSTAR’N Trädgård från idé till verklighet