TRÄDGÅRDSMÄSTAR’N Trädgård från idé till verklighet
trädgårdsväxt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson www.per-form.se" Växt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson"
Share on Facebook

Din trädgård

Denna sida är för dig, trädgårdsägare. Det spelar ingen roll om du haft trädgård länge, eller för första gången blivit ägare till en trädgård. Här kan du hitta hjälp och inspiration för att göra din egen trädgård till din drömträdgård. Det är din uppslagsbok där du efter hand kan läsa om olika ämnen, eller hitta uppslag till leverantörer av olika tjänster och varor som du kan behöva i din trädgård, allt ifrån trädgårdsdesign till jord.

Trädgårdsdesign

Under den process som kallas trädgårdsdesign samordnas idéer, behov och funktioner, med hänsyn tagen till lokala förutsättningar, till en estetisk helhet...

Mer om trädgårdsdesign

Beskäringsnyckel för trädgårdsväxter

När och hur ska man beskära? Här är en liten ladhund som behandlar de vanligaste träden och buskarna i trädgården.

Bäskäringsnyckel

Trädgårdsanläggning

När man anlägger en trädgård ska man sträva efter att göra de olika arbetsmomenten i rätt ordning. I annat fall riskerar man att i onödan fördyra anläggningen och man får sämre resultat.

trädgårdsanläggare som sätter betongplattor Läs mer om trädgårdsanläggning
Trädgården och kanalerna vid Taj Mahal trädgården vid Gamberaia Trädgården vid Villa d'Este Utsikt över trädgården vid Villa Medici della Petraia

Trädgårdar


Kanaler vid Schalamar garden Besök trädgårdar

Allmogeträdgården

“Upptäck och bevara allmogeträdgården” är titeln på en bok som trädgårdsarkitekt Per Christenson skrev 1996 och som publicerades av ICA bokförlag. Den går inte längre att få tag på i bokhandeln. Du som är intresserad och kanske håller på med att försöka återställa en gammal trädgård kan efter hand läsa boken på dessa sidor. Boken behandlar främst trädgårdstraditionen hos allmogen i Skåne.

Läs boken Utsidan på boken Upptäck och bevara allmogeträdgården