trädgårdsväxt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson www.per-form.se"

Kontakta Trädgårdsmästar’n

Växt med texten "trädgårdsarkitekt Per Christenson"
Share on Facebook
TRÄDGÅRDSMÄSTAR’N Trädgård från idé till verklighet

Jord och jordförbättring

Jordens skick har stor betydelse för hur du lyckas med din trädgård. Målet är att åstadkomma en jord som är lucker och därmed också mer lättarbetad. Den ska torka upp snabbt efter regn men ändå inte torka för snabbt, utan ha förmåga att ta upp vatten från underliggande lager. Det är också en fördel om den har förmåga att behålla näring länge.

Typen av jord i din trädgård avgör när insatserna för att förbättra den ska utföras. Har du en tung jord (lerjord) är hösten rätta tidpunkten, medan våren är mer lämplig för lätta jordar (sandjord).

Lerjord

Den tunga lerjorden består av mycket finkornigt material. Detta innebär att den blir hård och torr vid torra förhållanden och blir vattensjuk och för tät vid blöta förhållanden. Lerjorden har fina egenskaper både när det gäller att behålla fukt och näring, bekymret är i stället strukturen. Innehåller den för mycket lera så blir den  tung att bearbeta och växterna trivs sämre.

Rätt omhändertagen är lerjorden en utmärkt trädgårdsjord. Du förbättrar den bäst genom att på hösten tillföra barkmull och sand, gärna med inblandning av mindre stenar. Även torv och gröngödsel kan göra nytta för att få till en mer lättarbearbetad struktur. Det kan vara lämpligt att på hösten gräva ner jordförbättring med en bredbladig grep. Det mår en lerjord bra av och till våren räcker det sedan att bara kratta ytan slät och jämn.

Sandjord

Sandjorden består av grövre korn av sten vilket gör att den har svårt att behålla både vatten och näring. För att förbättra strukturen på en sandjord kan man tillföra lera, torv och kompost. Det krävs stora mängde organiskt material för att förbättra sandjorden, men det ger en jord som får bättre förmåga att behålla vatten och näring och ett rikare mikroliv. Om man använde torvmull ska man tänka på att den sänker pH-värdet och att man därför ska använda kalkad torvmull, om man inte avser att plantera surjordsväxter, t.ex. rhododendron.

Det är en fördel att täcka sandjorden med t.ex. bark eller gräsklipp och på vintern kan man ge den ett vintertäcka av löv.