Grönt, skönt & hållbart

Här har du en mycket kort beskrivning av hur  trädgårdsdesign i princip går till.

När trädgårdsarkitekten arbetar med trädgårdsdesign jobbar han i flera steg, för att få överblick över projektet.

trädgårdsdesign

Behoven

Han börjar med att ta reda på vilka behoven är, d.v.s. vilka funktioner som ska rymmas i trädgården. För att lyckas med projektet måste alla funktioner finnas med från början och det är lätt att man glömmer viktiga men kanske inte så roliga funktioner. Därefter kan man börja prioritera vad som är viktigast.

trädgårdsdesign, behov

Preferenser

På detta stadium tar trädgårdsarkitekten också reda på vad du har för personliga preferenser. Han försöker helt enkelt ta reda på vad du tycker om för typ av trädgård. Det kan vara romantiska trädgårdar, minimalistiska, medelhavs-inspirerade, japanska – ja lista kan göras hur lång som helst.

trädgårdsdesign, preferenser

Tomten

Kommen så långt vill trädgårdsarkitekten gärna se din tomt. Han gör en uppmätning av tomten och samtidigt observerar han höjdförhållandena, om din tomt är plan eller ligger på en sluttning. Han noterar ljusförhållanden och mikroklimatet på tomten och tar reda på vilken jordmån den har.

trädgårdsdesign, tomten

Trädgårdsdesign

När trädgårdsarkitekten har gjort detta viktiga förarbete är det dags för honom att ta fram skisspappret och börja skissa på olika lösningar som kan uppfylla så många behov och funktioner som möjligt. Hela tiden med hänsyn tagen till observationer gjorda på platsen för trädgården.

När trädgårdsarkitekten är så långt kommen att han har fått struktur börjar han att mer konkret tänka på möjliga konstruktioner, material- och växtval.
När alla bitar i  hans trädgårdsdesign börjar falla på plats är det dags att fästa allt på papper i form av ett skissförslag, som ska ge en bild av den färdiga trädgården. Eventuellt kompletteras skissförslaget med perspektivskisser, som förtydligar.
När skissförslaget är helt så som du har tänkt dig, så kommer det att ligga till grund för det framtida arbete med din trädgård.

Kontakta trädgårdsarkitekt Per Christenson och förhör dig om hur han kan hjälpa dig med trädgårdsdesign!