Varför trädgårdsdesign?

Sex goda skäll till att anlita en trädgårdsarkitekt

DINA IDÉER FÖRVERKLIGAS

En professionell trädgårdsdesign innehåller alla de drömmar och förväntningar du har på en trädgård. Alla funktioner finns med och trädgården har den karaktär du gillar.  

ESTETISK TRÄDGÅRD

Att få alla funktioner, material, färger, mm. att fungera tillsammans i en trädgårdsdesign kräver kunskaper och erfarenhet, som en trädgårdsarkitekt har.    

HÄLSOSAM TRÄDGÅRD

En hälsosam trädgård är en trädgård som inviterar dig att vistas utomhus på ett aktivt sätt. Det kan t.ex. vara tillsammans med goda vänner, eller att du odlar grönsaker, frukt och bär, tillsammans med resten av familjen.  

HÅLLBAR TRÄDGÅRD

Med rätt trädgårdsdesign kan du dra ditt stå till stacken för en hållbarare värld. Det kan gälla t.ex. gälla konstruktioner och växtval. Eller något så enkelt som att insekter, fåglar, igelkottar och andra djur trivs i din trädgård.  

LÄTTSKÖTT TRÄDGÅRD

Det behöver inte vara stensatt för att en trädgård ska vara lättskött. Det finns många andra sätt, som både är trevligare och ger en mer hållbar miljö.  

BILLIGARE TRÄDGÅRD

En trädgårdsdesign med vettig planlösning, bra konstruktioner och bra materialval blir i längden billigare. Dessutom ger ett bra ritningsunderlag billigare anläggning!

Tjänster

Du erbjuds bland annat dessa tjänster och fördelar:

Skissförslag

Skissförslag som innehåller material- och växtförslag. Separat växtförteckning och bilder på föreslagna växter.

Arbetsritningar

Skissförslaget kan efter behov kompletteras med olika arbetesringar, planteringsplaner, sektioner, mm.

Egen webbsida

Du får en egen webbsida, där du kan hämta allt material. Här kan du även lämna synpunkter och ställa frågor.

Mina sidor

Du får även tillgång till "Mina sidor", med en stor växtdatabas och beskrivningar på hur du planterar, lägger sten, sår gräs, mm.

Referenser

Slottsträdgård

Projektering och anläggning

Bostadsrätt

Skissförlag och arbetsritningar

Väg i bostadsområde

Projektering, projektledning

Villaträdgård i Lund

Skissförlag

Villaträdgård i Veberöd

Projektering och anläggning

Villaträdgård i Lund

Skissförslag

Säteri utanför Lund

Konceptskiss

Cyckelväg i Brösarp

Projektering och projektledning

Gör slag i saken!

Kontakta mig så diskuterar vi din trädgård.

Så här går trädgårdsdesign till!

När en trädgårdsdesigner eller trädgårdsarkitekt arbetar med en trädgårdsdesign jobbar han i flera steg, för att få överblick över projektet.

Behoven och funktionerna.

Han börjar med att ta reda på vilka behoven är, d.v.s. vilka funktioner som ska rymmas i trädgården. För att lyckas med projektet måste alla funktioner finnas med från början och det är lätt att man glömmer viktiga men kanske inte så roliga funktioner. När man lista vad man vill att trädgårdsdesignen ska innehålla kan man börja prioritera, något som fortgår under hela designprocessen.

Dina preferenser

På detta tidiga stadium tar trädgårdsdesignern också reda på vad du har för personliga preferenser när det gäller trädgård. Han försöker helt enkelt ta reda på vad du tycker om för typ av trädgård. Det kan vara romantiska trädgårdar, minimalistiska, medelhavsinspirerade, japanska – ja lista kan göras hur lång som helst.

Din tomt

Kommen så långt vill trädgårdsdesignerna gärna se din tomt. Kanske har du ritningar sedan gammalt, nybyggnadskartor, hus ritningar, mm. som han kan använda som underlag. Finns inte det så gör han en uppmätning av tomten. Samtidigt observerar han höjdförhållandena, om din tomt är plan eller ligger på en sluttning. Han noterar ljusförhållanden och mikroklimatet på tomten och tar reda på jordmånen.

Tomtens omgivningar

Trädgårdsdesignern tittar även på tomtens omgivningar. Var är den belägen, i stadskvarter, i villakvarter, i naturmark. Hur är klimatet där din trädgård ska byggas – torrt, fuktigt, blåsigt…? Finns det växter som växer naturligt på platsen och som kan vara intressant att använda i trädgårdsdesignen? Kanske har omgivningar något intressant, en utsikt, eller byggnad, som kan bli ett användbart fokus.

Skissarbetet

När trädgårdsdesignern har gjort detta viktiga förarbete är det dags för honom att ta fram skisspappret och börja skissa på olika lösningar som kan uppfylla så många behov och funktioner som möjligt. Hela tiden med hänsyn tagen till observationer gjorda på platsen för trädgården.
Trädgårdsdesignern vet, genom sin mångåriga erfarenhet, hur mycket plats olika funktioner behöver.
När trädgårdsdesignen är så långt kommen att den har fått struktur börjar trädgårdsdesignern att mer konkret tänka på möjliga konstruktioner, material- och växtval.

Skissförslaget

När alla bitar i trädgårdsdesignen börjar falla på plats är det dags att fästa allt på papper i form av ett skissförslag, som ska ge en bild av den färdiga trädgården. Eventuellt kompletteras skissförslaget med perspektivskisser, som förtydligar.
När skissförslaget är helt så som du har tänkt dig, så ligger det till grund för den framtida arbete med din trädgård.

Kontakta mig